Publikace provádí návštěvníky městem prostřednictvím tří tras – Památky královského města Kolína, Židovské památky v Kolíně a Stavby moderní architektury, kterých je ve městě celá řada a jedná se o opravdu hodnotné objekty architektury 20. století.

Čtenáři se dočtou také o dějinách Kolína. Nechybí ani tipy na zajímavé památky v okolí. Publikace vyšla v nákladu 2000 kusů a k dostání je v informačním centru na Karlově náměstí ve Veigertovském domě, v infocentru v ulici Na Hradbách a na podatelně městského úřadu.