Oznámil to kolínský starosta Vít Rakušan. „Chceme přejít na to, že by zajímavé důležité lokality nebyly dělány klasickým výběrovým řízením, ale i architektonickou soutěží," řekl.

Podle něj by tak mohlo jít například o rekonstrukci Pražské ulice od Modrého bodu až na náměstí Republiky. „V současné době vznikají podklady pro architektonickou soutěž, s odborníky konzultujeme podklady," podotkl.

Příjezd do města touto cestou označil za nevábný a nekomfortní. Radnice by tak chtěla opravit povrch silnice, vyměnit mobiliář, zasadit novou zeleň a vytvořit cyklopruhy a podobné změny, které by měly podporovat moderní dopravní trendy. „Byla tady otázka, proč architektonickou soutěží vybíráme jednu ulici. Zaslouží si to, je to širší centrum a první fáze toho, co chceme realizovat," řekl.

Druhou fází by měl být celý oblouk, který kopíruje bývalé hradby Kolína například Kmochovu ulici, Politických vězňů. „Mělo by to být zrekonstruováno, jelikož se jedná o širší centrum města," podotkl. Vedle širšího centra chce město pokračovat v rekonstrukci dalších částí sídliště, například v ulicích Tisovecká, Funkeho, Rimavské Soboty. V lokalitě poblíž Benešovy ulice chce například radnice obnovit bývalé škvárové hřiště, tentokrát do multifunkční podoby. V současné době je tento vnitroblok zanedbaný a k ničemu se nevyužívá. Kolín v minulosti rekonstruoval třeba lokalitu Šachovnice nebo například Družstevní ulici.