A jak nám řekl kolínský místostarosta Michael Kašpar (Změna pro Kolín), navrhovaná podoba vyhlášky počítá s plošným zákazem hazardu na území Kolína od 1. ledna 2017. Jedná se tak o nejpřísnější z návrhů, které město představovalo na veřejném slyšení k tématu, které se odehrálo již 27. března tohoto roku. Ten na tomto slyšení narazil na tvrdý odpor provozovatelů heren.

Starosta Vít Rakušan (Změna pro Kolín) vysvětlil, proč radnice připravila vyhlášku v nejpřísnější formě. „Byť jsem na začátku sám říkal, zda někde povolit omezený počet heren, nenašel jsem takový mechanismus, který by nemohl být chápán jako diskriminace. Pokud bychom na vybraných adresách v Kolíně povolili, nebo zakázali herny, jak bychom vysvětlovali ostatním, proč jsme si vybrali právě tyto adresy?" uvedl.

K tomu ještě řekl, že ministerstvo vnitra napadá v různých městech vyhlášky, které nějakým způsobem herny částečně povolují, či naopak zakazují. Kolín tak uvažuje, že půjde „bezpečnou" cestou, aby vyhlášku nešlo napadnout, což je nulová tolerance. Pokud vyhláška projde, od 1. ledna 2017 v Kolíně bude po hazardu.

Místostarosta Kašpar řekl, že otázka regulace hazardu prošla širokou diskuzí koaličních zastupitelů. „Je maximálně pravděpodobné, že minimálně v rámci koalice najde v pondělí podporu v předloženém znění," řekl.

Kolínský deník proto kontaktoval čtyři opoziční zastupitele a zeptal se jich, co si o vyhlášce myslí. Podpoří ji?

Zdrží se asi pouze jeden zastupitel

Jediným opozičním zastupitelem, kdo vyhlášku nepodpoří, ale nejspíše se zdrží hlasování, je Jan Hora (ANO 2011). Zatímco koalice argumentuje, že zákaz hazardu přispěje k lepší bezpečnostní situaci ve městě, Jan Hora si tím není jist. „Plošný zákaz heren v Kolíně povede k přesunu herního průmyslu do černé zóny," řekl svůj názor. „Jak si s tím poradí represivní aparát, je otázkou. Myslím si, že určitou poptávku, např. pro hráče pokeru, by vyřešila v Kolíně dvě legální kasína," dodal.

Ostatní opoziční zastupitelé vidí problematiku jako zbytek koalice. Petr Volšanský (ANO 2011) uvedl, že je pro zákaz. „Obecně jsem proti hazardu celostátně, nevidím na tom nic pozitivního," řekl.

Jako jistý zásah do svobodného podnikání vyhlášku vidí Jan Truska (KSČM), ale i přesto bude hlasovat pro vyhlášku. „Jsem pro zákaz hazardu. Vnímám to jako zásah do podnikání, ale město si je vědomo, že když hazard nebude, bude to jednodušší," řekl.

Ať vyrábějí chleba, nebo rohlíky, to je podnikání, řekl zastupitel

Martin Škorpík (KSČM) proti hazardu vystoupil tvrdě. „Přináší to víc problémů, stát a město to stojí víc, než to přinese. Ať provozovatelé podnikají v něčem jiném, třeba vyrábějí chleba, nebo rohlíky, to je podnikání," podělil se o svůj názor.

Proč ale město vůbec chce hazard zakázat? Již na veřejném slyšení vedení města společně s představiteli policie hovořilo o hernách jako kriminogenním faktoru. „Co má prokazatelně negativní efekt na život mnohých lidí, si na našem území ve městě nepřejeme. Není to základní služba jako obchod s potravinami, ale druh podnikání, který má prokazatelně negativní důsledky na život mnohých lidí. Jako samospráva máme možnost toto omezit," okomentoval chystaný krok starosta Vít Rakušan.

Místostarosta Michael Kašpar řekl, že město zvážilo negativní i pozitivní dopady. „Jednoznačně převažují negativa, ať se jedná o kriminalitu, patologické gamblerství," řekl.

Na názor jsme se zeptali i dalšího kolínského místostarosty Tomáše Růžičky (Kolíňáci). Jak reaguje na kritiku provozovatelů heren, že jde o omezování podnikání? „Problémové hráčství může mít negativní vliv na významné oblasti života člověka, včetně zdraví, zaměstnání, financí a mezilidských vztahů. Současně se s problémovým hráčstvím objevují další nemoci včetně deprese, alkoholismu a dalších poruch chování," řekl.

Dá se očekávat, že návrh projde

Pro omezení hazardu tak rozhodně je a předpokládá, že návrh projde. „Hazard prohlubuje sociální vyloučení. Dalším z příkladů je patologické hráčství a s tím můžeme spojit i poruchu chování vázanou na vztahy k rodině, socializovanou poruchu chování. Nejsem odborníkem, abych mohl kvalifikovaně poučovat laickou veřejnost. Tyto informace jsou veřejně dostupné. A nezlobte se, náprava škody na lidech, rodinách, pokud je vůbec ještě možná, stojí naši společnost více. Za omezení hazardu v našem městě za mne palec nahoru," řekl Tomáš Růžička.

Provozovatelé heren však na březnovém veřejném slyšení na téma omezení hazardu radnici varovali, že pokud vyhláška vejde v platnost, mohou očekávat přesun hazardu do černých heren a soukromých klubů, které bude těžší kontrolovat. A navíc z nich městu nepůjdou žádné daně. „Samozřejmě, že taková hrozba tady vždy je. Lze očekávat, že se s tím budeme nějakým způsobem prát. Policie ČR nás ale ubezpečovala, že se na to velmi aktivně zaměří mechanismy, jak je odhalit a zabránit tomu," řekl Vít Rakušan.

Policisté si jsou jistí, že by nelegální kluby nalezli

Jiří Fejfar, vedoucí kolínského územního odboru Policie ČR, nám řekl, že z bezpečnostního hlediska policie plně podporuje plošný zákaz heren na území města. „Od tohoto kroku si slibujeme další zlepšení bezpečnostní situace v teritoriu města," uvedl.

Co ale říká policie na varování provozovatelů heren, že v případě prohibice se hazard přesune do černých heren a soukromých klubů? „K této otázce lze obecně říci, že pokud je dáno podezření z trestné činnosti, má policie velmi silná oprávnění a ve své podstatě i povinnost k úkonům podle trestního řádu. Představa, že by tyto „kluby" provozovaly nelegální hazard a nebyly ze strany policie zjištěny, je z mého pohledu nereálná," řekl.

Kolín se podle jeho slov může inspirovat Pečkami, kde plošný zákaz platí. „Došlo tam k výraznému snížení trestné činnosti, a i podle vyjádření představitelů města, se zde žije a bydlí klidněji," dodal.

Podnikatelského prostředí se zákaz prý nedotkne

Na názor jsme se zeptali také Víta Kosiny, předsedy okresní hospodářské komory v Kolíně. Jedná se podle něj o omezení podnikání? Změní se nějak podnikatelské prostředí? Na naše dotazy odpověděl, že okresní hospodářská komora toto zatím neprojednávala. „Je to pouze můj názor, ale myslím si, že s podnikatelským prostředím to neudělá vůbec nic, žádná z těch firem není kolínská. A pro město to bude jedině dobře," řekl.

A co se bude dít s prázdnými prostorami po provozovnách? „Budou se muset cenově přizpůsobit, aby je majitelé pronajali," odpověděl Vít Kosina.