„Dlouhé desítky let se mělo za to, že velká dřevěná bedna uložená v muzejním depozitáři obsahuje zlomky chrámových vitrají z konce 19. století, které byly poškozeny při bombardování Kolína v březnu roku 1945. Z tohoto důvodu nebyla předmětům věnována větší pozornost a snad proto byly v rámci sbírkového fondu evidovány pouze jako doprovodný dokumentační materiál,“ předeslal ředitel muzea Vladimír Rišlink

Jaké však bylo překvapení jeho i dalších odborníků, když se po bližším ohledání a základním konzervátorském ošetření ukázalo, že mají před sebou dosud neznámý a v českém prostředí naprosto unikátní soubor středověkých prací. „Předběžně je možné je datovat do druhé poloviny 14. století,“ podotkl ředitel.

Deset zachovalých panelů zřejmě tvořilo součást výplně jediného chrámového okna, přičemž čtyři obdélníkové kusy náležely jeho spodní části a šest zbývajících kusů ve tvaru čtyřlistu, trojlistů, routy a jeptišek vyplňovalo obrazec horní části okenní kružby.

Všechny vitraje jsou ornamentálnís motivem mřížek a rozet. Jednotlivá skla doplňuje jemná malba švarclotem s motivem bohatě rozeklaných listůa okvětních plátků růží. Styl provedení napovídá skutečnosti, že tyto ornamentální panely vznikly současně s proslulým souborem čtyř figurálních vitrají s náměty ze života Ježíše Krista a Panny Marie, datovaným do doby kolem roku 1380, jehož část je dnes vystavena v expozici Národní galerie v Praze.

Nově objevený soubor vitrají, který se do muzejních sbírek dostal pravděpodobně již v souvislostí s obnovou kolínského chrámu sv. Bartoloměje na počátku 20. století, bude podroben odpovídajícímu odbornému posouzení a nezbytnému restaurátorskému zásahu. „V budoucnosti plánujeme vystavení vitrají ve stálé expozici našeho muzea,“ dodal ředitel.