Kolínský klášter, výjimečné místo v samém centru Kolína, zůstane zachován dosavadnímu účelu, tedy prohlubování duchovního života a spirituality pro skupiny věřících a laiků. Vlastník objektu, kapucínský řád, se velmi vstřícně dohodl s Českou křesťanskou akademií, vzdělávacím spolkem, v jehož čele stojí profesor Tomáš Halík, na převzetí klášteru po řádu jezuitů.

Jezuité v minulých letech otevřeli klášter pro exercicie, nebo-li duchovní cvičení a vytvořili s pomocí dobrovolníků meditační zahradu. Nebylo ale už silách řádu zajistit prostředky pro velkou opravy objektu a tím i pokračování dosavadního programu. „V dnešní době význam míst setkávání, jako je Kolínský klášter, velmi stoupá,“ uvedl na slavnosti k znovuotevření Mons. Halík, který stojí v čele pražské Akademické farnosti a klášter si osobně oblíbil.

O velké podpoře činnosti kláštera svědčí jarní sbírka na první nutné opravy objektu, při níž se vybralo především mezi bývalými účastníky duchovních cvičení téměř 900 tisíc korun. Po obnovení činnosti byl zájem o kurzy obrovský. „Rezervace většiny se naplnily během pár desítek minut,“ říká nový ředitel kláštera Adam Drahoš.

Kurzy duchovních cvičení v klášteře povedou dosavadní „doprovázející“, včetně duše kláštera jezuity Petra Vacíka, nebo řeholní sestry Denisy Červenkové. „Kurzy jsou otevřeny i pro lidi z Kolína, které tu rádi přivítáme,“ uvádí Adam Drahoš. Ročně se v klášteře může na kursech vystřídat přes tisíc lidí.

Vedle duchovní činnosti, jejíž základ tvoří tří až pětidenní kurzy, bude nové vedení kláštera připravovat jeho rekonstrukci. „Čeká nás především oprava střechy, na kterou budeme shánět peníze z různých zdrojů, včetně grantů,“ uvádí Drahoš.

Radnice je spokojena

Pokračování fungování kláštera jako duchovního centra je podle starosty Michaela Kašpara pro Kolín dobrou zprávou. „Jsme rádi, že to takto dopadlo a že Kolínský klášter bude pokračovat v dosavadní činnosti,“ říká Kašpar. „Jako Kolíňák bych uvítal, kdyby se klášter více než dosud otevřel místní veřejnosti,“ dodal.

Podle Kolíňačky Elišky Pácaltové, která byla součástí týmu, jenž se podílel na záchraně kláštera, by jednou z cest mohlo být otevření areálu pro vzdělávací činnost České křesťanské akademie.