Hlavní úklidový termín byl letos kvůli nepříznivé epidemické situaci trochu později. Kromě registrovaných účastníků, kteří si na určených stanovištích vyzvedli pytle, se do úklidu pustila také řada dalších lidí, kteří si vzali vlastní pytle. Ty pak nechali na daných místech. Někteří nelenili a nasbíraný odpad dovezli do sběrného dvora nebo do areálu společnosti AVE Kolín.

Jarní úklid byl i letos individuální nebo v malých rodinných skupinkách, ale snad při podzimním termínu už budou možné i hromadnější akce a zapojí se opět třeba školy, pro které je účast tradicí nebo celé firmy, jako tomu bývá například u zdejší automobilky.