„Je 18. června 1757, parné letní odpoledne, krátce před pátou hodinou," zaznělo ve stejný den a čas, akorát o více než 200 let později, nedaleko památníku bitvy. A parno opravdu bylo, jen mraky za mohylou hrozily deštěm. Ten však zůstal o několik vesnic dále.

Krátkou řečí uvedl temný hlas bitevní ukázku a přítomní se asi na hodinu vrátili v čase o více než 200 let. Ocitli se jako pozorovatelé uprostřed války. Zanedlouho se začalo bojovat. Výstřely z děl i pušek ohlušovaly všechny přehlížející a brzy se ozval dětský pláč. Malí návštěvníci ocenili věrohodnost situace slzami. „To jsou rány, ale ono to tak asi opravdu bylo," začali se zanedlouho bavit dva senioři, kteří také zavítali na pole nedaleko Křečhoře.

O chvíli později se opět všichni přihlížející soustředili na popis toho, co se tehdy na zdejších polích dělo. Každý se dozvěděl, jak přesně se odehrál střet rakouské armády Marie Terezie, kterou vedl maršál Daun, s pruskou armádou vedenou samotným králem Friedrichem II. Tehdy proti sobě stálo asi 54 tisíc mužů maršála Dauna a 34 tisíc Prusů. Nyní bojovala asi stovka mužů. Ti si připravili perfektní ukázku toho, jak se bojuje na život a na smrt.

„Oni umřeli?" zeptal se malý chlapec svého dědy, když začali během ukázky bitvy padat vojáci. „To je jenom jako, oni pak vstanou a půjdou na pivo," vysvětlil muž svému vnoučkovi jednoduše.

Mnohé atmosféra strhla, zvlášť v samém závěru, kdy boje gradovaly a na křečhořské stráni se ozývala slova, která připomínala vítězství Daunových mužů.

Jak již bylo řečeno, slavnou bitvu nepřipomínala pouze ukázka. Zájemci mohli navštívit přednášku na téma bitvy, ta se uskutečnila v kolínské budově zámku. Výročí si připomněli také v Nové Vsi I, kde byla připravená ukázka nočního střetu předsunutých stráží. Uskutečnil se také pietní akt u hrobu padlých.

Nejbohatší program byl pochopitelně právě u samotného památníku, který byl zhotovený roku 1898. Vše začalo průvodem a pietním aktem, přičemž nechyběly slavnostní salvy. Ty pořadatelé zopakovali ještě jednou v deset hodin večer. O večerní program se postarala živá hudba.