„Zavádíme tuto změnu s podporou všech tří odborových organizací a jsme rádi, že jsme se shodli na podpoře tak důležitého bodu. Hlavním argumentem pro tuto změnu je snížení zátěže našich zaměstnanců," uvedl mluvčí společnosti Marek Hovorka s tím, že osmihodinová pracovní doba znamená pro pracovníky kratší směny, delší odpočinek mezi směnami a také minimalizaci práce v noci.

V kolektivním vyjednávání, které v automobilce probíhá od konce ledna, mají podle Hovorkových slov všechny strany stejný názor i v oblasti navýšení 13. platu, zavedení senior programu, společnému řešení ergonomické zátěže zaměstnanců a dalších bodech.

„Rozdílné názory mají vyjednávací týmy stále na navýšení tarifních mezd, jednorázovém bonusu a směnném příplatku. Odborové organizace i společnost se proto dohodly, že jednání bude pokračovat před zprostředkovatelem," dodal Hovorka. Konkrétní zprostředkovatel jakožto nezávislá osoba doporučená ministerstvem práce a sociálních věcí zatím vybrán není. Stávající kolektivní smlouva bude prodloužena až do konce května.

Ivo Navalaný, předseda ZO OS KOVO při TPCA, je podle svých slov rád, že se našla společná řeč v několika bodech zejména v otázkách ergonomie a třináctého platu. „V oblasti navýšení mzdových tarifů si dle mého názoru zaslouží zaměstnanci vyšší částku. Věříme, že další jednání povedou k vhodnému kompromisu," dodal Ivo Navalaný.

Předseda TPCA ASO Kolín Imrich Rezek, oceňuje změnu pracovní doby, která povede k nižší zátěži zaměstnanců. „Myslím si také, že v minulých letech projevili naši zaměstnanci solidaritu s mateřskými společnostmi a je na čase je za to ocenit," připomněl Imrich Rezek.

Stanislav Gregor, místopředseda Nezávislých odborů pro údržbu a ostatní pracující při TPCA, které vstoupily do jednání na konci března, kvitují, že se ještě před vstupem této třetí odborové organizace do kolektivního vyjednávání podařilo předjednat několik důležitých bodů. „Zprostředkovatel bude pro nás další výzva, jak vyjednat zaměstnancům po delší době lepší finanční podmínky," uzavřel Stanislav Gregor.