S nedostatkem řemeslníků se potýká také Kolínsko. Například stavebnictví zažívá v posledních letech boom. A školy nestačí zásobit trh kvalitními pracovníky.
Mnohé o této problematice ví ředitel Střední odborné školy stavební a Středního odborného učiliště stavebního v Kolíně Josef Merta. „Nemuseli jsme žádné obory uzavírat. Zatím nemáme problémy s jejich naplněním. Stavební firmy nás kontaktují. Jejich zástupci se o učně zajímají a přijdou se za nimi podívat, například v období závěrečných zkoušek. Takže, kdo má zájem, uplatnění najde,“ konstatoval Josef Merta. Podle jeho vyjádření je kolínská škola výjimkou. „Počty uchazečů stoupají. Tento vzestup si dokážu vysvětlit naší jinou studijní nabídkou. Ale vyhovět všem nabídkám firem stejně nelze,“ podotkl ředitel, ale zároveň dodává, že v posledních letech jsou počty žáků konstantní.
Kolínské učiliště je v kontaktu s učilištěm v Kladně. Tam podle slov ředitele Merty problémy s naplněním oborů žáky řeší.
„Podle mého názoru mají všechny stavební obory do budoucna velkou perspektivu. Stavebnictví zažívá boom z důvodu současné ekonomické situace,“ řekl Merta.
Mnozí žáci se ale pouze s učebním oborem nespokojí. Proto škola nabízí možnost nástavby. Zájem je například o obor Podnikání. Žáci také využívají nástaveb na jiných školách. „O nástavbu projevilo v současnosti zájem 35 našich učňů. Z tohoto počtu jich 16 pokračuje ve studiu na naší škole,“ vyjádřil Josef Merta.
S ohlédnutím o několik let nazpět se v učebních oborech kolínské školy nic zásadního nezměnilo. „Preferujeme myšlenku produktivity práce. Zákazníci si objednají zakázku a učni si na takových místech vyzkoušejí získané vědomosti v praxi. Žáci si vyzkouší realitu stavby, získají zručnost v mnoha dovednostech,“ vylíčil ředitel.
„Srovnávat kvalitu ostatních učlišť se neodvážím. Je to velice obtížné,“ řekl na závěr ředitel Josef Merta.