Místní komunikace v ulice U Nemocnice je částečně do konce měsíce května uzavřena z důvodu rekonstrukce teplovodu. Zhotovitelem je společnost ENERGIS 92 Hradec Králové. Město Kolín o rekonstrukčních pracích informovalo s tím, že akce  bude probíhat bez stanovení objízdné trasy.„Bude  zajištěn  přístup k nemovitostem, odvoz  odpadu i případný  vjezd  pracovníků a vozidel IZS,“ uvedlo město.

Akce se nedotkne MHD, ale ovlivní linkovou dopravu, konkrétně linku 421 z Kolína do Sázavy a linku 424 z Kolína do Žďánic. „Linky budou vedeny ze zastávky Kolín,Výfuk po silnici III/12540 Na Výfuku - přímo  III/12540 Benešova na okružní křižovatce (OK) první výjezd Masarykova – na OK druhý výjezd Masarykova – na OK druhý výjezd Masarykova – na OK druhý výjezd II/125 Žižkova a dále po své pravidelné trase,“ píše město s tím, že v opačném směru vedeny stejnou trasou.