Do zdi parkánu byla vsazena kamenná pamětní deska. Tu nechal v roce 1878 zhotovit děkan Jan Svoboda. Připomíná jeho zásluhy na zvelebení prostoru a vztahuje se k oslavám pětistého výročí Karla IV. Na parkánu se objeví ještě dvě desky, které budou o děkanovi i o oslavách Karla IV. Informovat.

Nadále se pokračuje s pracemi na budově Staré školy, v kostnici. Buduje se i sociální zázemí u budovy muzea číslo popisné 35, kudy se bude na parkán vcházet. Uvnitř kostnice bylo zahájeno restaurování kosterní výzdoby. Na Staré škole se sundala střešní krytina a postupné se vyměňují poškozené trámy krovu i stropu. Nutná byla také sanace obvodového zdiva.