Archeologický průzkum, který nyní aktuálně pokračuje, objevil zbytky starých hradebních zdí, současně probíhají práce na parkánech, na zvonici jsou už téměř dokončeny.

Pracovalo se ve sklepech zvonice, kde se vytvářely prostory pro budoucí lapidárium, potřeba bylo také odvodnění. V prvním patře je připravená místnost pro zabezpečenou expozici chrámového pokladu. „Vzácné monstrance, kalichy už jsou zrestaurované, zatím tam samozřejmě nejsou, jsou uloženy na bezpečném místě,“ upřesnil místostarosta Kašpar.

Hotová je na zvonici již také kompletní výměna elektrorozvodů, opravený je někdejší byt zvoníka a celé dřevěné schodiště. Vnitřní expozice se již brzy začnou připravovat. Ze zvonice tedy bude vyhlídková věž, kde příchozí něco zažijí i cestou nahoru – lapidárium, výstavy, interaktivní prvky. „Chrámový poklad nikdy vystavený nebyl, bude to jeho premiéra,“ připomněl starosta Vít Rakušan.

Kvůli archeologickému průzkumu se lehce zdržely práce na Staré škole, navíc se zjistilo, že trámy jsou v horším stavu, než se čekalo, více se jich bude muset vyměnit. Ve finále Stará škola bude na rozdíl od současnosti omítnuta tak, jak byla cca před sto lety.