Dopoledne zástupci z Bruselu natáčeli v Maríně Vltava o protipovodňových opatřeních na této maríně a dále o moţnosti budování nových marín ve Středočeském kraji. Štáb doprovázel pan Pavel Hlaváč, ředitel Zlatého pruhu Polabí a zástupci regionálního rozvoje KÚ Středočeského kraje

Marina byla vybrána jako příklad ojedinělého podnikatelského projektu ve vyuţívání rekreačního potenciálu řeky Labe ve Středočeském kraji. Celá akce má návaznost na výstupy nadnárodního projektu „LABEL“ (název vznikl z zkratky pro řeku Labe – Elbe) v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce oblast Střední Evropa.

Studii zadal Středočeský kraj, jeden z řady výstupů je hospodářské a turistické vyuţití Labe. Hlavními partnery projektu jsou Saské ministerstvo vnitra, Středočeský kraj a města na Labi.

Studie obsahuje m.j. údaje, kde jsou vytipované lokality pro výstavbu sportovních přístavů, právě jako Marina v Týnci n/L. Na vzniku studie se významně podílel pan Pavel Hlaváč ze společnosti Zlatý pruh Polabí, s kterou Marina Týnec uzavřela partnerskou smlouvu o spolupráci.
Zmíněná studie Středočeského kraje slouţí jako podklad pro územní plány obcí a větších územních celků pro rozvoj rekreační plavby a sluţeb na řece Labi.

Město Týnec n/L se tak stalo jedním z prvních měst na Labi, které díky Josefu Hájkovi, vybudovalo podle této studie veřejný sportovní přístav se službami v požadované úrovni a evropských standardů.

Právě o tomto úspěchu se natáčelo propagační video, protoţe štáb bruselských novinářů profesionálně zaujal vznik a provoz Mariny, krásné prostředí města Týnce i i jeho pohostinnost. Velkou zásluhu má na tom i podpora starosty Dušana Žmolila a jeho otce. Ten přímo na místě štábu ukázal unikátní fotky výstavby zdymadla v Týnci,fotky o řece Labi a výklad řady zajímavostí z Týnce.

Natáčení videa bylo náročné a některé záběry se opakovaly i osmkrát, jednou letělo letadlo, podruhé vykřiklo dítě, potřetí jsem se přeřekl atd. Natáčely to dvě speciální kamery již ve formátu 3D. Kameramani eliminovali každý detail a nepřesnost, byla to opravdová věda!! Nakonec se vše zvládlo a štábu včetně doprovodu se v Marině líbilo. To ostatně dokládá i foto, které jsme pořídili na rozloučenou! (viz foto)

O Marinu Týnec je nyní velký zájem nejen rekreantů, ale zejména majitelů lodí, kteří zde své lodě mohou pohodlně spustit na vodu a zakotvit u nového mola. Založili zde občanskésdružení Marina Týnec a mají registrováno již na 30 plavidel, které využívají služby sportovního přístavu.