Cílem bylo prověřit součinnost všech složek systému, tedy hasičů, záchranné služby a policie se zaměstnanci školy. Podle scénáře cvičení byl krátce po deváté hodině nahlášen požár v šatnách druhého stupně. Během čtyř minut proběhla evakuace žáků a zaměstnanců. Při kontrole evakuovaných osob chyběli podle režie tři žáci. Ty šla do budovy hledat průzkumná skupina hasičů. Žáky vynesli z budovy a předali lékařům záchranné služby. Přístupové cesty ke škole zajišťovala policie. „Celá akce byla všemi zúčastněnými složkami hodnocena jako zdařilá,“ řekl ředitel školy Jaromír Snížek.