V samotném Kolíně jich bude kolem čtyřiceti, sbírka startuje v pátek a bude trvat až do neděle. Řekla to Lucie Růžková Rybárová, ředitelka Farní charity Kolín.

Peníze v Kolíně pomůžou ambicióznímu projektu charity. Ta totiž chce vybudovat v Kolíně komunitní centrum, které by sloužilo jako zázemí pro takové služby, které v Kolíně chybí.

Spuštění služeb, které ve městě zatím nejsou, ale nezáleží úplně na novém objektu. Charita chce začít provozovat rodinné centrum v Benešově ulici, kde budou zajišťovat např. asistovaný kontakt rodičů s dětmi a asistované předávání. „To je opatření, když je v rodině například podezření na domácí násilí a s dětmi se mohou setkat pod dohledem odborných pracovníků," řekla Lucie Růžková Rybárová. Jedná se o formu mediace, kdy se rodiče dohadují na rodičovské domluvě, která upravuje předávání dětí, když se mezi sebou nemohou dohodnout bez účastni třetí strany.
V současné době musejí kvůli tomu jezdit lidé do Kutné Hory.

Jakmile vyroste komunitní centrum, zázemí pro tuto službu se přesune do jeho prostor na Zálabí u kostelu. Dále tam plánuje charita umístit charitativní šatník, potravinový sklad a dobrovolnické centrum. „Půjde o novou stavbu, předpokládané náklady jsou ve výši 14 milionů," řekla ředitelka charity.

Komunitní centrum by mělo mít velký sál, který by hostil společenské i vzdělávací akce, naznačila Lucie Růžková Rybárová.
Na komunitní centrum v Kolíně plánuje dát část výtěžku i Tříkrálová sbírka v Kostelci nad Černými lesy. Co další města a obce?

Koledníci Tříkrálové sbírky již včera vyrazili na Černokostelecku. Vedoucí koledníků Zdeněk Sládek prozradil, že v Kostelci a okolí chodí celkem šest koledníků. „Tedy dvě skupiny po třech," upřesnil. Kromě Kostelce zavítají koledníci také do Kouřimi, Vitic, Konojed a Kozojed. „Když vyjde čas, navštívíme i Ždánice a Olešku," prozradil Zdeněk Sládek s tím, že koledníci budou chodit až do následujícího pondělí. Koledníci tedy přijdou s prosbou o pomoc potřebným každý den v jiné obci. Není však jasné, kdy které místo navštíví. „Záleží na počasí a také zdraví nás všech," vysvětlil Zdeněk Sládek.

Ten také prozradil, na co budou použité peníze, které lidé věnují. Vybraná částka se rozdělí na několik částí. „Část peněz věnujeme poradně Magdala azylového domu Gloria pro ženy a matky s dětmi," řekl. Jde o poradnu, která poskytuje bezplatně ambulantní i terénní formou odborné sociální poradenství a pracuje v rámci celorepublikové charitní sítě. Další část peněz pomůže domovu pro seniory v Mukařově nebo vybudování komunitního centra Farní charity Kolín. Poslední část peněz poputuje do Ugandy, kde peníze přispějí k vybudování charitní nemocnice.

FARNOST PEČKY
Farnost Pečky organizuje letos Tříkrálovou sbírku v Cerhenicích, kde je to pod hlavičkou charity premiéra. „Podařilo se nám tam sehnat koledníky," usmíval se farář Josef Nerad. „Jsem velmi rád, že se nám společnými silami s farností povedlo tuto tradici obnovit, a věřím, že naši obyvatelé, k nimž koledníci zavítají, jim otevřou své dveře i srdce," řekl starosta Marek Semerád. Výtěžek sbírky půjde na podporu aktivit pro seniory, ale i pro nejmenší obyvatele.

FARNOST ČESKÝ BROD
Tři králové vyrážejí do ulic také v Českém Brodě. Domům požehnání K + M + B a přání radosti v novém roce budou přinášet nejen po městě, ale i v okolních obcích, například v Kounicích, v Bylanech apod. Potkat je můžete až do pondělí 9. ledna, největší koledování bude v sobotu. Na Tříkrálovou sbírku se ale bude vybírat například také při Větrání kostela v Kounicích nebo při Tříkrálovém koncertu. Jak potvrdila organizátorka sbírky ve farnosti Český Brod Marie Marková, výtěžek sbírky poputuje jako již několik let na volnočasové aktivity seniorů do penzionu Anna a na podporu ústavu sociální péče Zvoneček v Bylanech.

„Většinou lidé už na naše koledníky čekají a přijímají je velmi vstřícně a mile, za což velice děkujeme," dodala Marcela Marková.
Z celkového výtěžku obvykle pomáhá 65 % přímo v místě, kde se peníze vyberou, zbývající část využívá Charita na projekty ve středních Čechách a v zahraničí.

JAK POZNAT KOLEDNÍKY CHARITY
Skupinku Tříkrálové sbírky tvoří obvykle tři koledníci v dětském věku převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíškovi. Koledníky lze rozpoznat podle průkazky vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity.

Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat.
Kasička, do které koledníci v rámci Tříkrálové sbírky vybírají finanční dary, musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem.

Číslo pokladničky musí také souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem Charity.
Pokud vám koledníci, kteří požádají o dar do Tříkrálové sbírky pořádané Charitou ČR, na požádání nepředloží svůj průkaz nebo odmítnou ukázat úřední zapečetění sbírkové kasičky, pravděpodobně se jedná o koledníky, kteří se pouze vydávají za zástupce Charity, a může tedy jít o podvod.