Koledníci přišli k vikáři samozřejmě s koledou My tři králové jdeme k vám. Martin Sklenář se pak koledníků dotázal, zda vědí, proč jdou koledovat. I ti nejmenší věděli, že sbírka není jen o tom vybrat od lidí peníze, ale také jim přinést štěstí, udělat radost, usmát se na ně.
„Co máte s sebou?" zněl jeden z dotazů farního vikáře Martina Sklenáře. Odpovědí mu byly nejen kasičky, ale také křída. I v tomto případě děti věděly, k čemu poslouží.

Po slavnostním úvodu se pak koledníci vydali do ulic Kolína a okolí. Sobotní a nedělní sbírce však předcházela již středeční, v rámci které se na Karlově náměstí odehrálo také hudební vystoupení. V sobotu se po ukončení obchůzek sešli koledníci, jejich průvodci i další příznivci Farní charity Kolín v Komunitním centru.