Stavba je součástí chystané velké modernizace frekventované spojnice Kolína, Všetat a Děčína. Její nejvytíženější části získají třetí kolej, což se týká i úseku KolínNymburk. „Tři koleje v traťových úsecích jsou obecně používány zřídka, vícekolejné řešení je navrhováno zejména v uzlech. Bude například předloženo ke schválení v rámci záměrů projektu v železničním uzlu Brno,“ řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Tříkolejné řešení je podle něj navrženo i u sousední připravované stavby od Nymburka až po vjezd do Lysé nad Labem.

Stavba Kolín – Nymburk včetně Libické spojky je dlouhá necelých 20 kilometrů. Zahrne například výměnu železničního svršku a spodku, rekonstrukci mostů a propustků na stávající trati a výstavbu nových mostních objektů na nové části trati. Bude rekonstruováno, případně vybudováno nové staniční a traťové zabezpečovací zařízení. Dojde i ke zrušení několika železničních přejezdů, které budou buď zrušeny bez náhrady, nebo budou nahrazeny mimoúrovňovým křížením. Celkovou přestavbou projdou stanice Velký Osek, Libice nad Cidlinou a Poděbrady, které získají nová nástupiště s bezbariérovým přístupem. Nákladní doprava bude mít nově k dispozici prodloužené staniční koleje o délce až 740 metrů.

Akce za deset miliard korun

Samotná Libická spojka, která vznikne takzvaně na zelené louce, přímo propojí trať od Hradce Králové (020) na Nymburk, Čelákovice a Prahu (231). To umožní jízdu vlaků z Prahy do Hradce Králové mimo stanici Velký Osek. „Ke znatelnému zkrácení jízdních dob přispěje nejen kratší trasa, ale i traťová rychlost 160 km/h,“ uvedla Správa železnic. Dlouho se přitom vedly spory o trasu spojky. Nakonec, i s ohledem na migrační trasy jelenů, byla vybrána varianta severně od dálnice D11.

Samotná stavba by měla proběhnout v letech 2027 až 2033, což je znatelný odklad proti původním plánům. Dokumentace EIA z roku 2019 klade dobu výstavby do let 2023 až 2028. Předpokládané celkové náklady přesahují 10 miliard korun.