Nyní obec dokončila již III. etapu vodovodu a v letošním roce bude ještě pokračovat. Vodovodu se dočká i poslední část obce. Zatímco třetí etapa se týkala ulic Kalabousek, K Lávce, K Výrovce, K Bažantnici a Spojovací, poslední etapa se týká ulice vedoucí k fotbalovému hřišti.

Vodovod stál obec 3 680 tisíc korun, z čehož velkou část mohla obec uhradit díky dotaci z Fondu životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje. Finanční injekce, kterou Dobřichov získal na vybudování vodovodu, byla 3 miliony korun.

V polovině července byla stavba slavnostně ukončená za přítomnosti náměstka hejtmana a starosty obce Cerhenice Marka Semeráda, Lubomíra Nymburského, Zdeňka Jandy, který byl technickým dozorem investora a v neposlední řadě starosty sousední obce Radim Martina Sýkory. Právě na radimský vodovod se totiž dobřichovští připojili.

Samotnou obec při slavnostním stříhání pásky zastupoval starosta Milan Jícha a přítomná byla také místostarostka Ludmila Sedláková.

„Děkujeme Kraji za vstřícnost," řekl Milan Jícha s tím, že bez finanční pomoci by nebylo možné vodovod vybudovat.
„Z dokončení projektu vodovodu v Dobřichově mám dvojnásobnou radost. Zaprvé proto, že tady vzniklo takové hezké dílo a za druhé, že to bylo s nemalou finanční výpomocí Středočeského kraje," řekl Marek Semerád. „Jsme rádi, že můžeme obcím a městům pomáhat. A pochopitelně jsme rádi, že naše prostředky nevyšly vniveč, ale že byly použité na tak bohulibou záležitost," zakončil svou řeč náměstek hejtmana.