„Jsme si vědomi vysoké kulturní hodnoty gotického kostela sv. Vavřince, který pochází již ze 13. století, stejně tak i architektonické hodnoty barokní zvonice, která byla vybudována ve druhé polovině století 18., a v tomto památkově cenném stavu je chceme předat dalším generacím,“ říká se v prohlášení.

„Jsme přesvědčeni, že prostor hřbitova a jeho bezprostřední okolí je místem klidu našich předků a je nedotknutelné z pohledu necitlivých a neetických okolních stavebních zásahů,“ pokračuje prohlášení. V něm se podepsaní vyjadřují také v tom směru, že nejsou lhostejní k tomu, že plocha mezi farou a zvonicí se částečně využívá jako parkoviště pro přístup na hřbitov zejména pro osoby s pohybovými problémy.

„Nejsme ochotni připustit, aby se jakkoliv ohrozila stabilita svahu pod hřbitovní zdí, která již nyní je ve velmi špatném stavebně technickém stavu, a proto ze všech důvodů zásadně nesouhlasíme se záměrem obce Velim umístit do prostoru mezi zvonici a faru na pozemek parc. č. 946/2 v katastrálním území Velim trafostanici společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,“ shrnuje prohlášení.

Jak dodala jedna z organizátorek občanské iniciativy Jitka Těmínová, prohlášení si neklade ambice být peticí, pouze má upozornit na vzniklou situaci, která není dobrá. Snaha je, aby zastupitelstvo přehodnotilo svůj krok umístit trafostanici v bezprostřední blízkosti kostela a zvonice, které jsou památkově chráněny. „Na zastupitelstvu se nyní schvaluje smlouva s ČEZ, která by už byla závazná, proto jde o hodně,“ uvedla Jitka Těmínová.

Obec měla podle jejích slov jiná vytipovaná místa pro umístění, několik metrů od nyní schvalovaného umístění. „Mnoho osob, které prohlášení podepsaly, se podivovalo na tím, že samotný ČEZ si takové místo v centru obce přeje, a uvažovali o změně dodavatele energií,“ dodala.