Poté se shromáždění vydalo průvodem s dvoumetrovými odstupy, jež dodržoval provázek, za který se každý držel, z náměstí Lázeňskou ulicí až do parku k památníku T. G. Masaryka. Tam byl citován úryvek Václava Klause z Lidových novin. Na závěr si všichni zazpívali českou hymnu.