„Návrat žáků proběhl v pohodě, testy nám vydrží do příštího týdne. Žádný pozitivní záchyt jsme neměli, pár neprůkazných, takže ty se opakovaly a normálně jsme se rozjeli a učíme,“ shrnul například ředitel 4. základní školy Lipanská Bohumil Herčík. Několik rodičů využilo možnosti nechat děti doma. Takový žák pak týden není na klasické distanční výuce, ale dostává domácí úkoly, aby za týden byl připraven na svou distanční výuku.

Testů mají školy ještě dostatek

Podobně jsou na tom na 1. základní škole Bezručova. „Neměli jsme problémy, všichni žáci byli testovaní s negativním výsledkem, testů máme dostatek. Normálně běží výuka, tělocvik se učí venku,“ shrnula ředitelka Zdenka Filipová. I na této škole nechali někteří rodiče děti doma.

Bezproblémový návrat žáků hlásí i 7. základní škola Masarykova. „Ani jedno dítě jsme neměli pozitivní, s testy bychom měli do příštího týdne vydržet,“ uvedl ředitel Petr Strejček.

Stejně také například 2. základní škola Kmochova, kde návrat proběhl v klidu, děti jsou otestované a testy škola také ještě má.

Jak se budou žáci na prezenční a distanční výuce střídat či jak to bude s přihlašováním obědů, stanovila každá škola podle svého uvážení. Na jedničku například v pondělí nastoupili na prezenční výuku žáci sedmých a osmých tříd, zatímco šesťáci a deváťáci jsou nyní na distanční výuce a do školních lavic půjdou od 10. května. Ale i tak mají všichni žáci i zaměstnanci od 3. května na celý měsíc přihlášené obědy ve školní jídelně, každý strávník si je následně odhlašuje sám. Na dvojku včera nastoupili šesťáci a sedmáci, osmáci a deváťáci půjdou do lavic od 10. května.

Také třetí základní škola má pro žáky na prezenční výuce stravování zajištěno, žáci s distanční výukou mají možnost odběru jídla do boxů, což je třeba si přihlásit.