„Jednalo se o termo olej, který není klasifikován jako nebezpečná látka a je biologicky odbouratelný," řekla Lýdie Jíchová.

S tím souhlasí i Radek Smutný, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. „Vše, co nateklo do kanalizace, bylo zachyceno v přečerpávací stanici Na Polandě a odčerpáno. Teď 
v kanalizaci probíhají dočisťovací práce. Malé množství látek, které v kanalizaci zůstane, doteče do ČOV a tam to bude vyčištěno. K žádnému ohrožení obyvatel Kolína nedošlo," podotkl.

Přesto za únik látek hrozí společnosti velká sankce, předeslala již dříve mluvčí kolínské radnice Iva Blümelová. Odbor životního prostředí a zemědělství zahájí řízení o uložení pokuty, podle zákona o vodách se může pokuta vyšplhat až na milion korun.

Únik likvidovali ve spolupráci s hasiči i společností Vodos Kolín. „Bezprostředně po úniku bylo podle havarijního plánu společnosti pomocí sorbentu a mechanických zábran zamezeno dalšímu úniku látek," popsala dále. Vedle toho odstavili přívod vody i kanalizaci kvůli čištění.
Firma OTK uvedla, že přijala veškerá opatření, aby se již podobná událost neopakovala.