Letos pořadatelé ze Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice Kolín společně se Základní, mateřskou a praktickou školou v Kolíně vybrali coby téma kolínské draky. „Školy předem obdržely pověst O kolínských dracích a měly za úkol vytvořit vlastního draka jako vstupenku na vernisáž. Během vernisáže účastníci tvořili koláž opět na téma drak. Dalším doprovodným programem byla Dračí stezka, která měla šest zastavení na cestě od školy ke společenskému domu, na které děti plnily úkoly. Sbíraly části fotografií města, ze kterých poté v cíli sestavily puzzle,“ popsala organizátorka Martina Šimáková, která společně s vedoucím odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Petrem Kesnerem vernisáž zahájila.

Letošního ročníku se zúčastnilo sto osmdesát čtyři osob ze škol, domovů a ústavů sociální péče z celé České republiky. Z dvou set devadesáti sedmi prací bylo do finále vybráno šedesát. Nejúspěšnějším účastníkem je Jaromír Berger ze základní školy Kouřim, který má v Komorním sále vystaveny tři samostatné práce. Všechny jsou k vidění minimálně do konce listopadu. Největší úspěch u návštěvníků sklidila kolínská skupina Maturanti s playbackovým ztvárněním tuzemských hitů populárních kapel a zpěváků.