„Některé činnosti, včetně do budoucna třeba svozu komunálního odpadu, budeme dělat vlastními silami. Je jednoznačně dokázáno, že když si obce sváží odpad samy, dochází k výrazným úsporám. Ve finále by to mělo znamenat úsporu i pro občany. Jsme přesvědčení, že bude možné snížit poplatek za svoz odpadu," říká jednatel technických služeb Martin Rubeš.

Podobný směrem jako v Doubravčicích se chtějí vydat i v dalších obcích v okolí a už doubravčické technické služby kontaktují o radu. „Určitě si vzájemně vypomůžeme," říká Martin Rubeš.

Toho času mají Technické služby Doubravčice jednoho zaměstnance, nyní od nového roku ale začínají nabírat další. Jsou členy Sdružení komunálních služeb, jejich, jak Martin Rubeš říká, patronem jsou Technické služby Český Brod. „Českobrodské technické služby v čele s Miroslavem Krulišem nám velmi pomáhají, moc za to děkujeme," dodává Martin Rubeš.

Nyní mají doubravčické technické služby ve svém vozovém parku žhavou novinku – nový nablýskaný traktor americké výroby zhruba za dva miliony korun. Současně byla patřičně proškolená i jeho obsluha. Na plný provoz byl traktor připraven nyní od začátku ledna. Sloužit bude na čištění obce, zametání, snížení prašnosti.

Technické služby jsou vybavené také sekačkami, křovinořezy, frézami, nechybí dodávkové auto. „Budeme usilovat o získání popelářského vozu," dodal Martin Rubeš. Od tohoto měsíce se technické služby pouští do prvních hmatatelných kroků v optimalizaci odpadového hospodářství.

„Budeme posilovat počet stání a počet kontejnerů na separovaný odpad. Snižujeme současně frekvenci svozu směsného odpadu z jedenkrát za týden na jednou za čtrnáct dní. Při kvalitním třídění by to mělo přinést profit pro peněženku našich obyvatel," vysvětlil jednatel Rubeš.

„V prostoru bývalého kravína chceme zřídit sběrný dvůr," doplnil k aktivitám v oblasti odpadového hospodářství předseda dozorčí rady Technických služeb Doubravčice Miroslav Hájek. „Jsou to velké prostory, které už jsme prošli, a kontaktovali jsme majitele ohledně pronájmu," dodává.

Nákladové položky na úpravu prostoru by podle jeho názoru měly být minimální, s pracemi by se mohlo začít už během krátké doby – letos na jaře.

O technických službách
O založení technických služeb se v doubravčickém zastupitelstvu hovořilo víc než rok. Nakonec k tomu došlo v loňském roce, kdy technické služby převzaly provoz vodovodu a kanalizace včetně vodojemu a čističky. Připraveny jsou na letní i zimní údržbu, ve spolupráci s Mateřskou školou Doubravka zahájily rozvoz obědů zejména seniorům, ale třeba i maminkám s dětmi.