Rekonstruovat se tedy bude téměř 4,5 kilometru. Ředitelství silnic a dálnic už vybralo z šesti podaných nabídek tu ekonomicky nejvýhodnější, tedy firmu, která se zavázala provést opravu za necelých 92 milionů bez daně. Práce by měly trvat pět měsíců a odstartovat v závislosti na počasí na jaře.

„Konkrétně rozsah stavby představuje úsek silnice I/2 mezi okružní křižovatkou silnice I/2 se silnicí II/113 v Mukařově (křižovatka ulic Pražská, Choceradská, Kutnohorská a Školní) a křižovatkou s odbočkou z I/2 směrem Štíhlice propojující I/2 se silnicí III/11311,“ upřesnil mluvčí ŘSD Martin Buček.

Součástí prací bude i obnova nefunkčního odvodnění, pročištění příkopů a rekonstrukce nebo výměna stávajících propustků. Vymění se také svodidla, směrové sloupky a obnoví se vodorovného dopravního značení, úpravou projdou stávající přechody pro chodce.

Práce jsou plánované za provozu v několika etapách, jezdit se bude jedním jízdním pruhem. „S ohledem na intenzitu provozu v dané části silnice, která přesahuje denní průměr 11 tisíc vozidel, se vždy pro druhý směr jízdy uvažuje s vedení provozu po objízdné trasy v délce zhruba šest kilometrů,“ dodal Martin Buček.