Cílem jejich návštěvy bylo důkladně si prohlédnout sýpku zdejší tvrze, aby mohli posoudit podnět na její zapsání jako kulturní památka, případně vypracovat odborný podnět pro ministerstvo kultury. Další vývoj tak dostává situace kolem této sýpky, o jejíž demolici se začalo uvažovat kvůli jejímu havarijnímu stavu. Proti odstranění stavby se aktuálně zvedla vlna emocí.

Vedení městyse současně oslovilo ředitele Regionálního muzea v Kolíně Vladimíra Rišlinka ve snaze společnými silami nalézt cesty k dalšímu využití objektu, který dosud jako kulturní památka zapsaný není.

Zástupci městyse také plánují účast na odborné konferenci o obnovách a využití historických sýpek, která se uskuteční od 9. do 11. listopadu v Telči.