Příležitost poslechnout si poslední skladby stávajícího nástroje a diskutovat s arcidiecézním organologem Štěpánem Svobodou měli i obyvatelé města v rámci symbolického rozloučení s varhanami. Ty, které se po rekonstrukci za dva a kousek roku do chrámu vrátí, budou vlastně novým unikátním nástrojem.

„Řekli jsme si, že chceme něco výjimečného. Něco, co by se dalo přirovnat k našim nejstarším nástrojům ze 17., 18. století, které hrají dodnes. Proč nemít ambici, aby tu po nás něco zůstalo nejen za 10, 20 let?“ uvedl Štěpán Svoboda a tím, že proto se zvolil projekt mechanických varhan, tedy nástroj, kde je vše zpracováno starými, osvědčenými způsoby.

„Zvolili jsme nástroj s inspirací ve francouzské gotice a inspirovaný určitým obdobím. Takový nástroj v České republice v žádném chrámu nemáme. Ze stávajících varhan zachováme to nejkvalitnější, tedy část píšťal a varhanní skříň,“ dodal.

„V minulosti bylo už pár pokusů postavit francouzský nástroj, ale většinou se na to šlo špatně. Dispozice se jen nazvala francouzskými názvy, ale postavily se na klasických rozměrech píšťal. Tady si budeme brát vzory z konkrétních francouzských nástrojů,“ doplnil jeden ze zhotovitelů Petr Dlabal.

Na rekonstrukci varhan budou spolupracovat dvě velké české varhanářské firmy. Připojí se i akademický malíř Jiří Suchan, který bude restaurovat dva anděly na varhanách, obnoví ornamentální výzdobu apod. Spolupracovat bude také intonér z Finska, který má celoživotní zkušenosti s restaurováním francouzských romantických varhan.

Štěpán Svoboda předvedl na stávajícím nástroji několik skladeb a ukázal, že některé tóny se neozývaly, jiné se ozvaly navíc, takové pazvuky. Nástroj je sice hlasitý, ale když zahrál barokní hudbu, bylo znát, že jednotlivé hlasy nebyly dobře poznat.

V poslední skladbě Štěpán Svoboda naregistroval všechny rejstříky varhan jako symbolické rozloučení s nástrojem. Následně přímo na kúru ukázal, jak jsou například poškozené píšťaly. „Když se podíváme na jejich nohy, vidíme, že jsou sesedlé a vzduch do nich prakticky nemůže proudit,“ upřesnil.

Poté měli přítomní možnost nahlédnout i do útrob varhan. Mimochodem, věděli jste, že uvnitř nástroje jsou kameny? A ne zrovna malé? A mají tam své opodstatnění. Stlačují měchy.

Jak upřesnil kolínský farář Ján Halama, v době, kdy budou varhany pryč, půjčí si farnost menší varhany z farnosti Sázava. „Pojedeme se tam nejdřív podívat. Kdyby se varhaníkům nelíbily, využijeme elektronické varhany s lepším ozvučením. Takže bohoslužby budou nadále probíhat a budou doprovázeny varhanní hudbou, jen to bude menší nástroj,“ dodal.