Nejdříve nedočkavé děti se svými rodiči, krátce před půl i starší generace.

Občanské Sdružení pro Svatbín uspořádalo historicky první rozsvěcení vánočního stromu. Ten stojí už ozdobený nedaleko opravené kapličky na návsi. „Darovaný stromeček jsme ozdobili už vpátek, aby bylo všechno připraveno spředstihem,“ vysvětluje jedna zorganizátorek akce Alena Pospíšilová.

Společně sdalšími členy sdružení pomáhá instalovat provizorní jeviště, na kterém vystoupí děti ze dvou souborů – místní Svatbíňata – koťata spřipraveným pásmem koled, vánočních písní a básniček a Pišti band malých a velkých myší zkostelecké základní školy.

„Děti nacvičovaly pilně asi měsíc, chodily kJaně Mrázkové, která snimi celé pásmo připravila,“ vysvětluje další zčlenek občanského sdružení. Děti už nedočkavě vyhlížejí, kdy se začne. Ty starší strochou trémy, menší se spíš zabývají chytáním vlajících papírů snotami a slovy. Vítr se nedá zkrotit ani adventem.

Okamžik napětí, dárce osvětlení na stromeček Bohumil Štěpán rozsvítil strom. Děti shromážděné před ním předvádějí, co tak dlouho nacvičovaly. Úvodní zvuk trubek je vystřídán koledami, ty zase vánočními písničkami a říkankami. Po nich nastupují originální sněžné hole a zobcové flétny. Na půl hodiny děti dokáží zaujmout zhruba stovku shromážděných lidí. Odměnou je jim potlesk a balíček sladkostí.