Na Kolínsku, jak se zdá, bude letošní úroda patřit k těm průměrným. Rozdíly se ale přece jen najdou. Někteří zemědělci, i když plánované výnosy nehlásí špatné, jsou zvyklí na lepší. K takovým patří například jedna z největších zemědělských společností v regionu Poline Nebovidy. „Voda, která v květnu chyběla, bude znát. Zkraje to vypadalo celkem dobře, ale teď je jasně vidět, že plodiny jsou přischlé. Nevychází kvalita u ječmene ani pšenice. Odhaduji, že výnosy půjdou tak o 25 procent dolů,“ uvedl jednatel Robert Hofman. Řepku odhaduje na 4 tuny z hektaru, pšenici na 7,9 tuny. „Ale jsme zvyklí na 9 tun,“ dodal. Jarní ječmen by podle jeho slov mohl být na 7 tunách na hektar, ale bohužel horší kvalita. Řepku počasí tentokrát nešetřilo. Kolem 200 hektarů, což je bezmála polovina výměry, poničily kroupy. Přesto Robert Hofman odhaduje výnos slušný. Stejně jako u kukuřice. „Kukuřice u nás nebude mít problém, ta vodu dostala,“ shrnul.

V Zemědělském družstvu Podlipan Vitice sucha a kroupy pocítili na kvalitě. „Zrno je zaschlé a nemá tolik dusíkatých látek,“ uvedl předseda představenstva Jiří Pačes. Dodal však, že co do výnosů počítají s průměrem. Výnosy odhaduje u pšenice na 5,5 tuny na hektar, jarní ječmen na 5 tun, řepku na 3,2 tuny.

Podobné je to s úrodou i na sousedním Kutnohorsku. Rozdíly v úrodě jsou zde patrné oblast od oblasti a jsou propastné. „V Úmoníně byly v květnu a v červnu bouřky a nějaká voda spadla. Ale ve Zbýšově, který je jen o patnáct kilometrů dál, suchem trpěli,“ uvedl ředitel Zemědělského obchodního družstva Úmonín Josef Dušek. Jeho slova potvrdil i ředitel Zemědělského družstva „Vysočina“ Zbýšov Luděk Radil. „Podle dosavadní sklizně letošní úroda není nic moc. Je to dáno suchem v době vegetace. Někde máme posekáno ze 70 procent, jinde jen ze 30, ale už teď je jasné, že výnosy budou minimálně o deset procent nižší než loni,“ řekl.

Průměrnou nebo lehce podprůměrnou úrodu očekávají zemědělci také v ZOD Onomyšl. „Ozimní ječmen byl slušný. Z řepky ještě pár metráků sklidit zbývá, tady jsou ale výnosy určitě nižší. Dokud to není doma, je těžké říkat, jaká úroda bude,“ uvedla členka představenstva Ivana Kmochová.

Podle mapy Českého hydrometeorologického ústavu Kutnohorsko patří k oblastem postiženým půdním suchem, kdy vlhkost půdy v některých oblastech není o mnoho vyšší než třeba v Jihomoravském kraji, kde sucho zemědělce doslova ničí. Konkrétní důvod prý lze hledat těžko. „Nepřišel jsem na to, proč tomu tak je. Někteří předpovídají, že za 30 let tady bude klima jako v Itálii. Pokud ano, pak nám nezbude nic jiného, než se tomu přizpůsobit a pěstovat třeba něco jiného,“ řekl jeden z oslovených zemědělců.