Nedostatek pitné vody řeší také na Černokostelecku. Lidem vysychají studny a potíž je také s nedostatečnou kapacitou vodovodů. „Zásobování pitnou vodou je pro nás samozřejmě prioritou, přípravy na posílení kapacity zdrojů pitné vody jsme zahájili již v roce 2015,“ řekl starosta Kostelce nad Černými lesy Jiří Kahoun s tím, že před dvěma lety však nikdo nepočítal s tak dramatickým vývojem situace.

Možnosti, jak zvýšit množství pitné vody pro obyvatele města i zbytku regionu, jsou prý dvě. První z nich je vybudování přivaděče pitné vody z Vrchlice, druhým pak využití vrtů v bývalém černokosteleckém sanatoriu. V první řadě se v Kostelci a okolí hovoří právě o přivaděči z Vrchlice.  „Tento přivaděč mezi Červeným Hrádkem a Sobočicemi by měl posílit celkové množství vody asi o sedm vteřinových litrů na celkových 34 vteřinových litrů,“ řekl Jiří Kahoun.

Ten také prozradil, že celkové náklady na vybudování přivaděče by se měli pohybovat okolo 25 milionů korun. V současné chvíli je prý projekt ve stádiu územního řízení.

Investorem přivaděče je svazek obcí JEKOZ, který je dodavatelem vody nejen pro Kostelec, ale také pro Zásmuky, Nučice, Jevany, Olešku, Prusice a Výžerky.  „Nám by přivaděč vody hodně pomohl,“ přisvědčil starosta Zásmuk Josef Krombholz. Podle jeho slov je třeba přivaděč vybudovat co možná nejrychleji. „Studny lidem vysychají, za poslední dva roky se k vodovodu připojuje stále více obyvatel,“ vysvětlil. Samotné Zásmuky nemají regionu co se týká vody, co nabídnout. „Jsme na kopečku, všechna voda od nás odteče,“ dodal Josef Krmobholz.

Všechny obce svazku se podle jeho slov budou podílet na obnově vrtů v Nučicích a také oživení vrtů v Kostelci nad Černými lesy je plánem pro celý region.

Černokostelecko tak řeší problém společně. Zástupci obcí si uvědomují, že by bylo vhodné také vypracovat matematicko-dynamický model zásobování pitnou vodou. „Není totiž možné, pokud není dostatečně zajištěné zásobování stávajících odběratelů, připojovat další obce nebo průmyslové podniky,“ vysvětlil místostarosta Kostelce Jan Černý s tím, že model by měl stanovit možnosti zdrojů, jejich vydatnost, nutné investice do posílení s také stanovit možné limity pro budoucí rozvoj celého regionu.

Suché studny a nedostatek vody v přivaděčích však rozhodně není jen problémem Černokostelecka.

Tímto tématem se aktivně zabývají například ve Viticích a okolí. Starosta Vitic Luděk Urbanec se při zákazu zalévání a plnění bazénů potýkal s nevolí a nepochopením občanů Dobrého Pole. To je přitom jedinou obcí z Viticka, která je připojená na vodovod. Ostatní obce jsou stále ještě závislé na studnách.

Vyschlé studny trápí také Blinku, Hradenín nebo Poboří – tedy obce, které spadají do správy městyse Plaňany. Hlavně v Blince se tak začalo hovořit o možnosti vodovodu. „Technicky by to určitě šlo, otázkou je, kolik by to stálo,“ řekl Martin S. Charvát, starosta Plaňan s tím, že se problémem bude zabývat.

Kde se také šetří vodou?

 • Němčice – omezení užívání v letních měsících
 • Kouřim – omezení užívání pitné vody do 26. září
 • Zásmuky - omezení užívání pitné vody do 26. září
 • Velký Osek - omezení užívání v letních měsících
 • Krupá – omezení užívání v letních měsících
 • Jestřabí Lhota - omezení užívání v letních měsících
 • Dobré Pole - dočasné omezení užívání do 30. září
 • Oleška – dočasné omezení užívání do 30. září
 • Kozojedy – dočasné omezení užívání do 30. září
 • Svatbín - dočasné omezení užívání do 30. září
 • Jevany - dočasné omezení užívání do 30. září
 • Kostelec n. Č. l. - dočasné omezení užívání do 30. září
 • Nučice - dočasné omezení užívání do 30. září
 • Prusice - dočasné omezení užívání do 30. září
 • Štíhlice - dočasné omezení užívání do 30. září
 • Výžerky - dočasné omezení užívání do 30. září
 • Vyžlovka - dočasné omezení užívání do 30. září