Zatímco Kateřina Janíková měla již s prodejem květinek zkušenost, její spolužačka Veronika Kočová prodávala v ulicích Kolína poprvé.

Kateřina tak mohla porovnávat. Předtím prý prodávala květiny v obci, kde bydlí a kam docházela na základní školu. Lidé si prý květiny kupovali hojně a dokonce si brali dvě nebo tři kytičky.

Včera dívky ulicemi Kolína procházely asi od půl deváté. Za hodinu stihly studentky prodat asi polovinu kytiček, které dostaly.

Reakce na jejich nabídku se však člověk od člověka různili. Zatímco někteří lidé se na milé oslovení od slečen ani nezastavili, jiní se alespoň omluvili, že u sebe bohužel nemají finance. Všechny reakce však samozřejmě také nebyly negativní. „Prodáváte kytičky? Tak si jednu vezmu," oslovila žena z jednoho z obchodů dívky sama od sebe. Kateřina s Veronikou se pak shodly, že pokud nabídnou květiny v některém obchodě, případně instituci, nikdy nejsou odmítnuté. V jednom bankovním ústavu si prý lidé nakoupili mnoho kytiček.

Obdobné to bylo v jedné z pekáren nedaleko Karlova náměstí. Prodavačka sice halekala, že kytičku již má, nabídku však neodmítly některé zákaznice.

„Lidé jsou většinou milí," shodla se děvčata a už zastavila další ženu. Ta nejprve tahala peněženku a poté, co si vyslechla, jaké je letošní tématické zaměření sbírky řekla: „To mi nemusíte říkat, já ji mám." Chvilku bylo rozpačité ticho. Pak teprve dívky za poděkovaly a nezapomněly dodat: „Alespoň víte, že peníze jdou na dobrou věc." Dodaly tak smutné chvíli trochu optimismu.

Pak se přiznaly, že tyto chvíle jsou smutné. „To už byla druhá paní, která nám řekla, že má rakovinu," řekla se smutkem v hlase Kateřina. Takové chvíle jim prý příjemné nejsou.

Chmury však za malý okamžik rozehnaly další ženy, které k dívkám přišly samy. Ihned se ptají po kytičkách a ihned si je také koupily. „Vy nemůžete rozměnit, tak já si skočím tady do trafiky a přijdu hned zpátky," vyřešila ihned situaci pohotová žena, která měla o kytičku a o to pomoci evidentní zájem.

A takové je to s prodejem kytiček, které mají symbolizovat boj proti zákeřné nemoci neustále. Některá setkání jsou milá a veselá, jiná sice milá, ale smutná.

Děvčata se shodla také na tom, že lidé akci znají a lhostejní k ní nejsou. „Hodně jsme prodaly také u nás na škole. Kupují si žáci i učitelé," vysvětlily, že ti, kdo chodí na zdravotnickou školu takovou akci vždy podpoří.

Celkem prý chodilo po Kolíně šestnáct dvojic a jedna trojice ze zdravotnické školy. Zbytek dobrovolníků, kteří se ujali prodeje pak dochází na kolínské gymnázium.

Studenti po Kolíně chodili s celkem třiceti pokladními vaky. Ty po ukončení sbírky převzala pošta, která je přeposlala na účet Ligy proti rakovině. Účelem sbírky byla nejen nádorová prevence, ale také zlepšení kvality života onkologických pacientů, podpora onkologické výchovy, výzkumu a vybavenosti onkologických pracovišť. V Kolíně tuto akci zajišťovala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje s územním pracovištěm v Kolíně ve spolupráci s Oblastní nemocnicí Kolín.

Evropský kodex proti rakovině hlavní zásady a doporučení:

1. Nekuřte! Pokud kouříte, přestaňte. Nejste-li schopni přestat, rozhodně nekuřte v přítomnosti dětí.

2. Vyvarujte se obezity.

3. Denně vykonávejte nějakou tělesnou činnost.

4. Jezte denně více různých druhů ovoce a zeleniny, alespoň v pěti porcích.

Omezte příjem potravin obsahujících živočišné tuky.

5. Jestliže pijete alkohol, ať již pivo, víno nebo koncentráty, snižte spotřebu na dva nápoje denně, jste-li muž, a na jeden, jste-li žena.

6. Nevystavujte se nadměrnému slunečnímu záření. Zvlášť důležité

je chránit děti a mladistvé. Ti, kdo mají sklon se rychle spálit, se musí chránit během celého života.

7. Dodržujte přesně pravidla ochrany před známými rakovinotvornými látkami. Dodržujte všechny zdravotní a bezpečnostní předpisy při styku s látkami, které mohou způsobit rakovinu. Dodržujte směrnice radiační hygienické služby.

8. Ženy od 25 let by se měly zapojit do screeningu děložního hrdla v programu se zajištěnou kontrolou kvality v souladu se Směrnicemi Evropské unie.

9. Ženy od 45 let by se měly zapojit do mamárního screeningu v programu se zajištěnou kontrolou kvality v souladu se Směrnicemi Evropské unie.

10. Ženy a muži od 50 let by se měli zapojit do screeningu tlustého střeva a konečníku v programech se zajištěnou kontrolou kvality.

11. Účastněte se očkovacích programů proti infekci způsobené virem hepatitidy B.

Podle nejnovějších statistických údajů se onkologickým pacientem stane každý třetí občan České republiky a dva ze čtyř nemocných umírají…

Dodržováním jednoduchých zásad zdravého životního stylu však lze podle nejnovějších poznatků až 50 % všech onkologických onemocnění předejít!

Šíření zásad prevence rakoviny je naším hlavním cílem, pomozte prosím i vy…

www.denprotirakovine.cz