Zjistilo se to po odkrytí podlahy chodby a bývalého kabinetu, kdy vyšlo najevo, že nosné trámy jsou napadené škůdci. Jejich stav proto posoudil statik, který vedení obce řekl, že je nutné provést opravu havarijního stropu.

Celková částka, která je na rekonstrukci stropu potřeba, převyšuje sto tisíc korun.

Oprava stropu na chodbě a v bytě byla navržená co nejjednodušeji, aby nebyl nijak narušený sousední byt.

Předseda stavebního výboru také seznámil na zasedání obecního zastupitelstva jednotlivé zastupitele s technickým provedením nutné úpravy, po které lze pokračovat s ostatními pracemi rekonstrukce v domě.

Zastupitelé samozřejmě výměnu havarijního stropu schválili všemi hlasy a zároveň ihned vybrali firmu, která opravné práce provede. Starosta obce Jiří Procházka dostal za úkol práce od vybrané firmy objednat.