„K upozornění orgán státní správy lesů přistupuje zejména z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu v lesích v naší kompetenci. Celkově je na našem správním území zaznamenán nepříznivý stav lesů, při vstupu je proto nutno zachovávat maximální obezřetnost,“ uvedl obor životního prostředí a zemědělství ve veřejném upozornění obecné prevence.

Za nepříznivého počasí doporučují rychle opustit les do bezpečné vzdálenosti nejméně 50 metrů od něj. Zvýšené riziko pádu stromů ale platí pořád, je proto třeba být na pozoru za jakéhokoli počasí. Další upozornění se týká oblastí, kde probíhá těžba dřeva - tam úřad spolu se správou lesů úplně zakazuje vstup.