Cílem projektu „Zkvalitnění výuky odborných předmětů prostřednictvím moderně vybavených učeben na SOŠ a SOU stavební Kolín“ je vybudování a vybavení odborných učeben s cílem podpory odborného vzdělávání žáků oboru Stavebnictví a Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, využívání digitálních technologií ve výuce a vznik odborné učebny v oblasti chladírenské a klimatizační techniky. Celkové předpokládané náklady jsou 11,28 mil. Kč, dotace Integrovaného regionálního operačního programu by měla činit 10,15 mil. Kč a 1,13 mil. Kč spolufinancování z rozpočtu Středočeského kraje.

| Video: Youtube

Kraj škole poskytne v případě realizace i předfinancování ve výši předpokládané dotace. Ta by měla být vyplacena zpětně. „Investice do odborného školství dlouhodobě podporujeme, protože bez kvalitního vybavení není možné dobře připravit žáky na jejich budoucí profesní dráhu. Modernizace dílen určených pro výuku, možnost využívání digitálních technologií, to všechno je nezbytné pro náš dlouhodobý záměr zatraktivnit studium na odborných školách, a i díky dobrému vybavení přilákat nové žáky,“ vysvětlil radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Maturanti kolínské stavební průmyslovky pozvali návštěvníky plesu do kasina

Maturitní ples kolínské stavebky. | Video: Zdeněk Hejduk