Vznik plemene se datuje k roku 1954. Tehdy se kynolog František Horák ujal úkolu vyšlechtit plemeno pro laboratorní potřeby Fyziologického ústavu Československé akademie věd. Pokusné učely si kladly za podmínky mírnou povahu, nenáročnost na péči, vysokou plodnost a střední velikost. Poté, co zkřížil první ústavní psy, si František Horák udělal představu o vznikajícím plemeni a dále pokračoval pouze s jednou fenou a jedním psem. Až… Roku 1960 byl Horákův laboratorní pes (HLP) zaregistrován v plemenné knize Československého svazu chovatelů.


Pryč z ústavu

HLP byl používán k mnoha experimentům, studovala se na něm dědičnost, byl prvním živým tvorem, na němž byla v naší republice provedena transplantace ledviny. Po celých dvou desetiletích strávených v ústavu se hrstka chovatelů pokusila rozšířit plemeno a chovat jej pro veřejnost. Ústav do volného chovu uvolnil čtyřicet jedinců pod názvem Český strakatý pes. Zájem byl zprvu velký, ale po čase opadl. „Chovatelů ubývalo a těch několik málo psů a fen, kteří se v té době účastnili plemenitby, jen s obtížemi předávalo dohasínající pochodeň plemene dalším generacím,“ říká o období 80. let chovatelka z Kolínska Jana Krupičková.


Nová naděje

Plemeno se ocitlo na pokraji zániku, nezbývalo ani deset posledních jedinců a jejich majitelé byli rozeseti po celé republice a navzájem se neznali.
Díky úsilí několika chovatelů se však podařilo odchovat první vrhy v novodobé historii a započít tak velké znovuzrození Českého strakatého psa (ČSP).


ČSP dnes

Počet odchovaných psů se zvolna blíží tisícovce a nic nebrání volnému rozkvětu.

V nedávné době chovatelé tohoto českého národního plemene odsouhlasili nový standart, a tak mají i strakáči „předepsaný vzhled“. Plemeno je typické dvojí barevnou variantou: černožlutobílou a hnědožlutobílou. Strakáči mohou být jak krátkosrstí, tak i dlouhosrstí.

A jak na Kolínsku

Na Kolínsku nemá Český strakatý pes velké zastoupení, v samotném Kolíně můžete potkat dva psy a jednu fenku.

Během letních prázdnin se však podařilo kolínské chovatelské stanici z Luční ulice odchovat první vrh tohoto plemene v našem okolí. Rozšířila tak řady rozrůstající se rodiny o čtyři psy a pět fen. Je to velký úspěch a přejmě ostatním chovatelům strakáčů na Kolínsku a v celé naší republice, i Slovensku a Německu, kam se již rozšířili, mnoho úspěchů a nových vrhů.