Klučovské archeologické naleziště není tolik známé, ale rozhodně není bez zajímavosti. Jedná se o poměrně velkou lokalitu čítající kolem 14 hektarů, kde byly nalezeny areály tří eneolitických kultur. Našlo se tam keltské pohřebiště s mečem s bronzovou rukojetí ve tvaru lidského těla nebo různé železné předměty a kosti – z jelena, srnce a lišky, nezřídka objevené při stavbách domů.

Druhé objevené pohřebiště je germánské, bohužel většina hrobů byla vykradená. Přesto se podařilo nalézt stříbrné předměty, hroty kopí a šípů, skleněné nebo jantarové korálky Třetí kulturou je raně středověký (slovanský) hrob s náhrdelníkem, barevnými či skleněnými perlami.