Podle odborníka a majitele kolínské firmy 3xD specializující se na deratizaci, dezinsekci a dezinfekci Jana Hübschmanna je v současné době hmyz v domácnostech poměrně velkým problémem. „Těchto případů je v současné době doslova hromada. Lidé nás bohužel často volají pozdě v době, kdy se hmyz už rozmnožil ve více bytech, náš zásah je poté samozřejmě mnohem komplikovanější a náročnější. Je nutné být obezřetný a nezůstávat na daný problém sám,“ míní Hübschmann.

Důležité je podle něj rozlišovat štěnice od švábů a jiných brouků. Štěnice jsou podle Jana Hübschmanna parazit a vůbec nesouvisí s nečistotou lidí. „Štěnice si musíte odněkud přivézt. Klidně z dovolené z hotelu, kam je přivezl někdo jiný. Nebo je odněkud přinesou děti, které za to ale vůbec nemohou,“ konstatoval.

Úspěšný boj se škůdci však podle jeho vyjádření bohužel často narušuje stud. Lidé totiž často raději problém nenahlásí a zkouší jej řešit pomocí hobby přípravků, které ale ve většině případů nepomohou. A hmyz se mezi tím šíří do dalších bytů.

Také švábi si musí lidé odněkud přinést. Mohou být také například nechtěnou součástí doručovaného balíku. „Poté se rychle množí a šíří. V Asii s nimi třeba lidé žijí v symbióze a ničemu jim nevadí. Je ale opravdu nutné nenechat je přemnožit a striktně vše hlídat. Pokud jsou pouze v jednom bytě, zásah je o dost snadnější,“ podotkl Jan Hübschmann.

Švábi či jiní brouci nejsou pro člověka přímo škodliví, nikterak jej nepokoušou. Určitě ale není příjemné je mít v domácnosti. Zásadním problémem v boji proti hmyzu v domácnostech jsou ale chybějící látky v postřicích. „Dříve bylo na trhu dvacet přípravků, které obsahovaly pět až osm účinných látek. Dnes jsou kvůli ekologii takové látky dvě,“ sdělil Hübschmann s tím, že na "skutečně účinné látky je čím dál těžší obnovit licence a investovat do nich je pro výrobce nevýhodné".