Městští radní v těchto dnech schválili vyhlášení veřejné zakázky na rozšíření této silničky, tedy komunikace v ulici K Vinici.

„Už vloni a předloni jsme pracovali na tom, aby se nám podařilo vykoupit pozemky podél této velmi úzké silničky směřující k satelitu. Podařilo se, už jsou ve vlastnictví města,“ informoval místostarosta Michael Kašpar s tím, že projekt i stavební povolení jsou hotová a je vyhlášená veřejná soutěž.

„Věřím, že se někdo přihlásí a nabídne rozumnou cenu. Chceme udělat lepší příjezd, domů je v této lokalitě už opravdu několik desítek. V návaznosti na to bychom pak s novým provozovatelem městské hromadné dopravy do této lokality rádi konečně zavedli linky MAD, už na tom pracujeme,“ dodal místostarosta.

Starosta Vít Rakušan potvrdil, že stavební úřad už při současné šíři komunikace a zastavěnosti lokality nedával novým žadatelům o výstavbu stavební povolení. „Dopravní vytíženost lokality už neodpovídá příjezdové komunikaci. To je dáno i stavebním právem, vždycky musíte mít nějaké šíře,“ poznamenal.

„Jedná se o rozvojovou lokalitu Kolína i podle územního plánu. Pozemků, ať už soukromých či developerských, je tam poměrně dost a my jako město musíme reagovat, když máme něco v územním plánu. Výstavba tam probíhá a zájem o ni je,“ dodal.

Už nyní se auta v úzkém prostoru potkávají dost často. „Jezdí se tam po jednom, jsou tam výhybky, v úzké části se prostě dvě auta nevejdou. Takže jedno čeká nebo couvá, je to velmi nepříjemné,“ popsal místostarosta Kašpar.

Jeho slova potvrzuje i jeden z obyvatel lokality Na Vinici Roman Šulc. „Rozšíření silnice je opravdu nutné, nemohlo by se dál stavět, to by bylo už zkrátka neúnosné,“ říká a připomíná připravené pozemky, na kterých se nemůže stavět, protože není kapacitní silnice.

Potvrzuje i zkušenosti s ne zrovna příjemným vyhýbáním aut, která se na silnici vedle sebe prostě nevejdou. „Většinou nejezdím ve špičce, ale když se třeba ráno vozí děti do školy, to bývá náročné,“ dodal.