V současné době je již prakticky doprojektováno, uvedlo vedení města. „Máme téměř hotový projekt pro stavební řízení, na stavebním odboru zažádáno o spojené územní rozhodnutí a stavební řízení. Poté budeme mít vydání stavební povolení, v mezidobí se dodělává dokumentace pro provedení stavby,“ popsal místostarosta, co se bude následně dít.

To by mělo být hotovo do konce ledna – právě dokumentace pro provedení stavby je základní podklad, aby mohlo město vyhlásit výběrové řízení a zhotovitele – a jde o dokument, který je důležitý i pro požádání o dotaci.

Stavebním pracím však předchází přeložky sítí. Některé totiž vedou v místech, kde hala bude stát; třeba jako vodovod, kabel vysokého napětí a podobně. Přeložky si však vyřeší firmy, které za kabely zodpovídají. Prioritně město buduje napojení na kanalizaci. Ta povede Brankovickou ulicí kolem atletického stadionu, volejbalu až ke sportovní hale.

„Nechceme celou lokalitu rozkopat, půjde i o takzvané dlouhé protlaky, kdy chceme asi 900 metrů kanalizace vysoutěžit do konce roku – aby se s pracemi začalo po Novém roce, jak to dovolí počasí,“ podotkl Kašpar.

Na kolik však městskou kasu sportovní hala vyjde, nechtělo město zatím uvádět. „Nyní bych to neříkal – děláme dokumentaci pro provedení stavby, která cenu zpřesní, pak budeme soutěžit. A až soutěž vyhlásíme, bude to i s předpokládanou hodnotou zakázky, ještě bych ale počkal,“ dodal kolínský místostarosta Michael Kašpar.