V dlouhé historii udílení ocenění Stavba roku je letos prvně nová kategorie. Jaká to je a proč byla vlastně zřízena?
Nová kategorie ekologická stavba byla stanovená na základě požadavků veřejnosti. Nemůžeme zastřít, že stavební činnost částečně působí negativně na životní prostředí. Proto direktoriát usoudil, že výroční cena pro ekologickou stavbu je sice malý ekologický počin, ale správným směrem. Zastávám názor, že každá stavba se může stavět víceméně šetrněji k životnímu prostředí. Zásadnějším ekologickým kritériem zcela určitě je koncept projektu a především plně rozpracovaná projektová dokumentace. Když pak velká porota půjde do detailu, jistě nepomine způsob vytápění, nakládání s odpady nebo výsadbu zeleně. Jedná se o tolik dalších technických hledisek, která nelze vyhodnotit jednoduchým odsudkem např. na průčelí resp. portál budovy. Každá stavba může být posuzována ekologickými kritérii. Právě pokud investor, projektant, zhotovitel a dozor na ekologii patřičně myslí, mohou se zasloužit o první prestižní ocenění tohoto typu. A pokud jejich stavba nebude vybrána, tak určitě na jejich přístupu vydělá životní prostředí.  

Jak obecně vnímáte ekologické stavitelství?
Ekologické stavitelství se postupně stává životním stylem. Právě mladší generace si osvojuje pozitivní přístup k zeměkouli. Moje dcera Kamila je toho příkladem. Většina lidí začíná ekomyšlení tříděním komunálního odpadu a pokračuje dalšími stupni ekostylu při usilování o minimalizaci negativního vlivu na životní prostředí. Součtově se vliv jednotlivých složek zohledňuje při užívání nebo při výrobě a nakonec při likvidaci stavebních materiálů. Prioritou výstavby je dávat přednost přírodním materiálům. Důležitý je systém osvětlení, zadržování vody pro potřeby domu, využívání odpadního tepla, způsob čištění odpadních vod, přihlédl bych i ke kompostování.

Co dalšího bude porota při posuzování ekologičnosti stavby hodnotit?
Porota může posuzovat stupeň energetické závislost domů, solární zařízení, zelené zastřešení. Novou cenu asi nemůže získat nabubřelá stavba, kde je všechno podřízené architektonickému vzhledu. Takto nehospodárně by měl stavět jen soukromý kapitál. Stavby hrazené z veřejných zdrojů nikoliv. Ale opak dnes bývá spíše pravdou. Za všechno může dotační demokracie. Pasivní dům může vyjít na méně než ten s horšími technickými parametry. Kdo se bude ucházet o úspěch v kategorii ekologických staveb, měl by upřednostnit přírodní zdroje před konvenčními materiály.

Co se dosud v přípravě Stavby roku odehrálo?
Direktoriát soutěže vyhlásil 30. ledna na jednání v secesní vile Asys, která získala výroční cenu za rekonstrukci po sto letech své existence, dvě základní kategorie – pozemní a dopravní, které doplňují bezbariérová a nově právě ekologická. Uzávěrka návrhů podaných prostřednictvím gestorů byla 31. ledna tak jako každý rok. Avizované únorové rokování nominuje stavby před březnovým zasedáním velké výroční poroty. Ostatní podané návrhy budou vyřazeny. Nejčastějším důvodem je nedokončení stavby nebo její dokončení v jiném než hodnoceném roce.

Jak dlouho už se Stavba roku v regionu uděluje?
Na Kolínsku byla spuštěna procedura udílení výročních cen Stavba roku okresu v souvislosti se zřízením stavební školy v Kolíně v roce 1994. Od ročníku 2007 je hlavním organizátorem Středolabské obchodní grémium, které s přestávkami působí od 19. století a v Kolíně mimo jiné založilo školu, dnešní obchodní akademii. V minulých letech se gremiální prezídium v čele s průmyslníkem Pavlem Kolářem několikrát pochvalně vyjádřilo ve sborovně na adresu vedení školy ředitelem Dušanem Zahrádkou.

Co je cílem organizátorů soutěže?
Cílem organizátorů Stavby roku střední Čechy je ukázat na všímavost a různorodé postoje veřejnosti k rozmanitosti současné výstavby cestou veřejné procedury bez sebestředných zásahů mocenských struktur. Proto je tato soutěž vyvázána z finančních toků oběma směry. To znamená, že za navržení stavebního díla se nevybírá poplatek a organizačnímu zabezpečení se neposkytují žádné dotace, neboť výkony všech činovníků jsou bezúplatné. Na rozdíl od jiných soutěží není u nás hlavním kritériem architektura, ale hledisko uživatelů staveb. Proto mohou před porotou uspět hospodárná díla před megalomanskými.