„Do konce týdne by měl být položený nový povrch křižovatky u kamenolomu,“ prozradil Martin S. Charvát s tím, že firma bude také rekonstruovat povrch zbytku vozovky v Pražské ulici. Pak bude ulice zprůjezdněná. V současné době je totiž ulice zcela uzavřená a je stanovená objízdná trasa. Ačkoli budou moci auta ulicí snad již v následujícím týdnu projíždět, zcela bez komplikací to nepůjde.

„Ulice nebude zcela otevřená, půjde o průjezd stavbou,“ vysvětlil starosta městyse.

„Jsem ráda, že Pražská ulice již bude průjezdná. Snad se zmenší provoz na objízdné trase. Když vedu svou dceru do školky musíme kolikrát čekat, než projdeme,“ řekla obyvatelka Plaňan Hana Gebertová.

Jelikož má zhotovitelská firma prozatím práci právě v Pražské ulici, nemá prostoje. Reálně však hrozí, že pokračování výstavby obchvatu městyse nebude probíhat přesně podle plánu.

Kromě stavařů totiž stále ještě na místě, kudy povede budoucí obchvat pracují archeologové. Vedení Plaňan však prozatím nemá informace o tom, v jakém rozsahu budou archeologické práce pokračovat ani kdy by měly skončit. Rozhodnout o tom musí Středočeský kraj. A je pravděpodobné, že vedení kraje další archeologické práce v Plaňanech podpoří. Prozatimní průzkum bývalého pole v katastru Plaňan totiž přinesl hned několik zajímavých objevů.

„Stejně jako u ostatních výzkumů z tohoto období jsme prozkoumali celou řadu zásobních jam, které po naplnění své původní funkce posloužily tehdejším lidem k uložení nepotřebného odpadu,“ prozradil Tomáš Chlup z Ústavu archeologické památkové péče. Kromě jam plných keramiky nebo zvířecích kostí našli archeologové také pět hrobů.

Pro archeology nebyla úspěšnost v Plaňanech velkým překvapením. Plaňany jsou totiž svými nálezy proslulé už více jako sto let. Především z počátku doby římské, která je nazývaná plaňanským horizontem. Každá stavební aktivita v obci tak budí archeologická očekávání.

Naposledy byli archeologové úspěšní v dubnu 2016, kdy odhalili třetí sídliště z doby římské.

Jak šel čas
2007 - Plaňany nechaly zpracovat hlukovou studii pro Fügnerovu ulici, nadměrná doprava se zdá být neúnosná
2008 - Došlo k výkupu pozemků v místech, kde by měl vést plánovaný obchvat
2011 - Plaňany podaly žádost na ROP
2015 - Městys má hotovou projektovou dokumentaci, vykoupené všechny potřebné pozemky, stavební povolení, podepsanou smlouvu o spolupráci se Středočeským krajem a čeká se jen na dotační výzvu
2017 - V červenci byla předaná stavba
2018 - Očekávané dokončení projektu