„Součástí prací bude také zbudování přivaděče směrem do Radovesnic I. Tam se kanalizace napojí na přečerpávací stanici, půjde přes řad Radovesnic, dál přivaděčem do Štítar, kde je další přečerpávací stanice, která se zkapacitňuje, a odtamtud na kolínskou čističku,“ popsal starosta.

Projektantská cena na zibohlavskou kanalizaci a přivaděč je asi 28 milionů korun. Možná se vysoutěží nižší, poslední dobou to bývá od 20 až 30 procent. Zibohlavy jsou poslední neodkanalizovanou městskou částí Kolína. Práce by mohly začít přibližně v druhé polovině roku a odhadované jsou na 65 týdnů, tedy více než rok.