Za provoz linky v systému PID by měl Středočeský kraj v dalších zhruba devíti letech dopravci zaplatit přibližně 247,7 milionu korun. Na svém webu kraj uvádí, že většinu, tedy více než 170 milionů korun, zaplatí město Kutná Hora. Provoz by měl dopravce Lutan zajišťovat až do 30. listopadu 2034.

Petr Borecký, krajský radní pro oblast veřejné dopravy, uvedl, že vyhlášení výběrového řízení krajem je dokončením procesu započatým integrací Kutnohorska v roce 2021. „Po dvou letech intenzivní a příkladné spolupráce mezi Kutnou Horou, krajem a IDSK dojde k plnohodnotnému začlenění bývalé linky MHD do celokrajské dopravní obslužnosti. Samozřejmě se všemi benefity pro cestující i objednatele,“ konstatoval.

Záměr na provoz linky 801 v systému PID vzešel z města Kutná Hora, neboť současná smlouva mezi městem a dopravcem na její provoz končí 31. března 2025. „Po uplynutí všech zákonných lhůt pro možná odvolání začnou zástupci IDSK, města Kutné Hory a vybraného dopravce připravovat v rámci předrealizačního období zahájení provozu linky 801. Financování provozu bude probíhat na bázi Standardů dopravní obslužnosti,“ říká Petr Borecký.

Nový dopravce na linku nasadí na základě podmínky města elektrobusy. „ Provoz linky byl sestaven s ohledem na dopravní a provozní provázanost, případně s ohledem na požadovaný vozidlový park a efektivní zálohy,“ dodal krajský radní.