Stavebním pracím předcházelo kácení, vyřezání keřů. To bylo nutné pro hojně požadované rozšíření parkovacích míst. „Snažili jsme se, aby práce co nejméně zasáhly do zeleně. Kácí se 19 stromů, šest menších stromků se přesadí,“ uvedl místostarosta.

Další kácení město zamítlo. „Není to jednoduchá situace, pod stromy, třeba pod skupinkou borovic, vedou sítě, konkrétně vodovod a plynovod,“ dodal Michael Kašpar s tím, že po skončení oprav se budou vysazovat nové stromy.

Doplnil také informace k parkování, o které je v těchto místech někdy doslova bitka. „Kdybychom udělali projekt na opravu stávající plochy ve stejných dimenzích, přišli bychom o obrovské množství parkovacích míst. Dnes totiž musíme splňovat normy na šířku, délku parkovacího místa,“ vysvětlil.

Proto jsou úpravy většího rozsahu. Nyní tam denně parkuje kolem 180 aut. „Kdybychom šli do opravy stávajících povrchů, vzniklo by 90 míst, takže bychom přišli o polovinu míst, což je nepředstavitelné. Rekonstrukcí vznikne 130 míst, například velká část podélných parkování se změní na kolmá,“ upřesnil Michael Kašpar.