Na programu toho ale bylo více: starostové se dozvěděli více o připravované legislativě – ať se to týká novely zákona o obcích, nebo rekodifikace stavebního zákona. „Starostové byli informováni o novinkách, které nás čekají. Myslím, že to bylo podnětné, věnovali jsme se i dotacím dalšího programovacího období,“ podotkla tajemnice.

Řeč přišla i na zákon o střetu zájmů, kdy starosty seznámili s problematikou, kdo je veřejný funkcionář, jaké druhy informací musí poskytovat ministerstvu spravedlností. Vedle toho se odborníci zabývali i problematikou komunitního plánování různých služeb sociální péče. I v tom ohledu, kde jsou služby nedostatečné a kam je třeba zaměřit pozornost.

„Asi třetina starostů byla nových, seznamovali se a vyměňovali si zkušenosti,“ dodala Soukupová.