Pozvání do nevelké kaple přijal Jakub Hrubý, člen souboru opery Národního divadla, Jan Thuri, přední mladý hobojista současnosti a Josef Kšica, varhaník, cembalista a sbormistr, který se v roce 1999 stal ředitelem kůru v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha a založil pražský katedrální sbor, se kterým se účastní českých i zahraničních hudebních festivalů.

Trojici umělců i návštěvníky nejprve několika slovy přivítal starosta obce Martin Sýkora, poté se prostorem s výbornou akustikou začaly ozývat první tóny. Na počátku koncertu zazněly staročeské roráty pro zpěv, hoboj a varhany, a to od skladby Mnozí spravedliví přes Vítej, milý Jezu Kriste až po Z milosti tak hojné.

Během koncertu se dostalo také na dvě skladby českého hudebního skladatele klasicismu a romantismu Jakuba Jana Ryby. Zazněly skladby Z růže vzkvetla lilie a Co to má znamenat. Dvakrát si lidé mohli poslechnout Ave Maria. Nejprve od italského hudebního skladatele a pěvce Giulia Cacciniho, poté od Antonína Dvořáka, jednoho z nejvýznamnějších skladatelů všech dob.
Celý koncert pak zakončila skladba Ekloga matutina. Jde o romantickou skladbu z pera Františka Xavera Thuriho, který je posledním žijícím barokním skladatelem. Na to v kapli upozornil nejprve starosta obce, poté také Jan Thuri, který poslední skladbu večera uváděl, což samozřejmě nebyla náhoda. František Xaver Thuri je totiž otcem vystupujícího hobojisty Jana Thuriho. Právě ve třídě svého otce se mladý hobojista, který se hře na hoboj věnuje od svých třinácti let, školil.

Po koncertě pronesl několik slov směrem k umělcům také Zdeněk Novák, který se dobrovolně pečlivě stará o radimskou kapli.
Právě Zdeněk Novák společně s Katarinou Homolovou připravili kapli, kde v době adventu nechyběl betlém ani adventní věnec.
Koncert třech předních českých hudebníků měl u místních úspěch a Martin Sýkora v samém závěru přislíbil, že rád uspořádá další koncert v těchto prostorách. Na ten si však Radimští budou muset nějakou dobu počkat. Nejprve totiž dojde k již zmiňované rekonstrukci. Ta by mohla být hotová na podzim následujícího roku.