„Předmětem zakázky jsou stavební práce - nová kanalizace pro sportovní areál Borky. V rámci stavby bude vybudována čerpací stanice odpadních vod s výtlačným potrubím napojeným do stávající čerpací stanice Brankovická. Stavba bude uložena ve veřejně přístupných pozemcích komunikace Brankovická a zelených pásech. Výstavba dle smlouvy o dílo by měla být ukončena do 17. května,“ uvedl kolínský místostarosta Michael Kašpar.

Současně probíhá dokončování projektové dokumentace pro provedení stavby pro samotnou sportovní halu. „V řádu několika týdnů bychom dokumentaci i rozpočet měli mít k dispozici. Následně budeme žádat o dotaci a zároveň bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele,“ popsal Kašpar.

Předběžně se počítalo s investicí kolem 55 milionů. Zařízení by mělo sloužit především pro sporty, které mají velkou členskou základnu, ale nemají v Kolíně své zázemí. Předpokládá se využití pro florbal, házenou, futsal a další.

Na tomto místě v kolínských Borkách bude stát multifunkční hala.Zdroj: Josef Červín

Na tomto místě v kolínských Borkách bude stát multifunkční hala.

Jiří Červín