O vítězi už se v kuloárech hovoří, ale starosta zatím nic neprozradil. „Pokud bude nabídka vítězného uchazeče v pořádku, bude to firma, která už v Kolíně pracovala a pracuje a myslíme si, že pracuje dobře. Nabídka byla slušná, ale zatím nemohu konkretizovat,“ řekl Kašpar.

Již dříve radnice avizovala, že vítěznou firmu nechce vybírat jen podle nabídnuté ceny, tedy zvolit tu nejlevnější, ale také podle doložených zkušeností a referencí. Mělo by se tak snížit riziko, že výstavbu budou provázet podobné problémy a průtahy jako rekonstrukci Pražské ulice nebo Třídvorské ulice.

Týden po zasedání hodnotící komise projedná vítěznou nabídku na stavbu haly městská rada. Poté poběží patnáctidenní lhůta pro podání námitek. Pokud se nikdo neodvolá, může se podepsat smlouva a začít pracovat.

A to i přesto, že se blíží zima. „Mohli bychom začít ihned po podpisu smlouvy. Technologie, která je navržená, což jsou piloty, se může dělat i v zimě,“ uvedla místostarostka Iveta Mikšíková. Totéž platí o terénních úpravách.

Předpokládaná doba výstavby haly je plánovaná na 69 týdnů od předání staveniště. Výsledkem bude jednopodlažní stavba s hřištěm 40 x 25 metrů vhodným pro házenou, florbal a další halové sporty s potřebným zázemím a tribunou pro diváky. Pracovat se bude také na parkovacích plochách a na úpravách zeleně v okolí. Stavba je koncipovaná jako nízkoenergetická, proto mohlo město požádat o dotaci z Operačního programu životního prostředí. Získat by mohlo až 40 milionů korun.

Aby mohla radnice lépe kontrolovat průběh prací, budou rozděleny do čtyř etap, tzv. uzlových bodů. Pokud by tedy docházelo ke zpoždění, může radnice začít uplatňovat sankce o hodně dříve a nemuset čekat až na termín celkového dokončení. To už se občas stalo. Na radnici viděli, že se stavba evidentně zpožďuje, ale nešlo nic dělat, protože ve smlouvě byl závazný jen poslední termín dokončení.