Podobná příležitost získat peníze na své rozvojové projekty se nabízí i dalším středočeským obcím s počtem obyvatel do dvou tisíc, pro něž je tento krajský dotační fond určený. A podávat žádosti o příspěvek na investice bude možné až do června roku 2024. Snížek přitom zdůrazňuje, že na rozdíl od jiných dotací v tomto případě nemusí obce soutěžit s projekty jiných obcí: jsou pro ně předem připraveny částky dané počtem obyvatel. Konkrétně tisícovka na hlavu.

Využívání tohoto fondu se setkává s velkým ohlasem. Jen na svém zářijovém zasedání schvalovali krajští zastupitelé příspěvky na projekty 57 obcí v celkové částce převyšující 29 milionů; nejde tedy jen o statisíce, ale v některých případech i o sumy přes milion. Poskytnuté peníze najdou rozmanité využití: od dětského hřiště či sportoviště přes nejrůznější opravy, rekonstrukce, stavby či přístavby nebo silnice a chodníky až po nákup komunální techniky na údržbu veřejných prostranství a zeleně. Někde dojde třeba i na obnovu obecního rozhlasu nebo zřízení elektronické úřední desky.