„Kolaudaci plánujeme do konce března," říká starosta Marek Semerád.

„V první polovině roku bychom environmentální centrum rádi uvedli do provozu. Spolupracujeme na něm se základní školou," dodal.

Hotová už je stavba spolkového domu v Cerhýnkách včetně vybavení. Kolaudace zatím čeká na dohodu se spoluvlastníkem sousedních pozemků. Jak dokládají fotografie, práce bylo na obou stavbách opravdu hodně.